De Tandartsenpost

Tandartsenpost Venlo is ontwikkeld in samenwerking met Cohesie (huisartsen) en het VieCuri Medisch Centrum. Tandartsenpost Venlo draagt zorg voor tandheelkundige spoedhulp buiten reguliere werktijden. Dat wil zeggen dat u ons tijdens de avond, de nacht, in de weekenden en tijdens officieel erkende feestdagen kunt bellen bij spoedgevallen.

De spoedpost is een veilige omgeving op het terrein van het ziekenhuis, waar u pas binnenkomt na triage en identiteitscontrole. Er is ook bewaking aanwezig. Een belangrijk voordeel van de TAP (tandartsenpost) is borging van de uniforme kwaliteit in opvang van patiënten conform de meest recente richtlijnen. Direct overleg met andere disciplines welke op de Spoedpost Noord-Limburg gevestigd zijn, is mogelijk.