Algemeen

De tandartsenpost is bedoeld voor tandheelkundige spoedgevallen die redelijkerwijs niet kunnen worden uitgesteld tot de eerst volgende werkdag.

Op werkdagen na 17.00 uur, in het weekend en op officieel erkende feestdagen kunt u voor tandheelkundige spoedgevallen zoals nabloedingen, ongevallen en acute pijnklachten contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de Spoedpost Noord-Limburg (0900 8818).

De Tandartsenpost is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen. Na behandeling in de Tandartsenpost wordt u terugverwezen naar uw eigen tandarts als dat nodig is.
In alle gevallen zullen wij aan uw eigen tandarts rapporteren.

Voor wie is de tandartsenpost bedoeld?
De tandartsenpost is bedoeld voor spoedeisende mondzorg, die niet kan worden uitgesteld naar een later tijdstip. In eerste instantie is de tandartsenpost bedoeld voor patiënten van de aangesloten tandartspraktijken, en voor patiënten die geen eigen huistandarts hebben, evenals toeristen.

Patiënten die een beroep kunnen doen op de spoedregeling van de eigen (niet aangesloten) tandarts, zullen in principe daarnaar worden verwezen.

Hoe werkt het?
Uitsluitend voor tandheelkundige spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u op werkdagen na 17.00 uur, in het weekend en op officieel erkende feestdagen bellen met het algemene telefoonnummer van de Spoedpost Noord-Limburg.
Via een keuzemenu kunt u kiezen voor tandheelkundige spoedgevallen. U wordt dan doorgeschakeld met de dienstdoende triagist.
De triagist bepaald aan de hand van een vragenlijst of u in aanmerking komt voor het maken van een afspraak. Afhankelijk van de aard van de klacht wordt u verzocht meteen naar de tandartsenpost te komen, of wordt er een afspraak met u gemaakt voor een bepaald tijdstip.

U kunt uitsluitend na het maken van een afspraak terecht bij de Tandartsenpost. De dienstdoende tandarts is niet standaard aanwezig op de Tandartsenpost. Hij of zij wordt alleen opgeroepen als het nodig is.

Tijdens uw bezoek aan de tandartsenpost dient u zich te legitimeren. Neem altijd uw verzekeringspas mee.

Houdt u er rekening mee dat behandelingen op de tandartsenpost direct contant of per pin afgerekend moeten worden. Indien u een aanvullende verzekering heeft kunt u de nota indienen bij uw verzekeraar.
Behandelingen voor kinderen t/m 17 jaar vallen onder de basisverzekering. Voor deze groep zullen wij de behandeling declareren via Infomedics.