De triage

Voor tandheelkundige klachten buiten reguliere werktijden belt u het nummer van de Spoedpost Noord-Limburg: 0900-8818. U krijgt een keuzemenu te horen waarbij u optie 3 kiest voor de Tandartsenpost.
Van hier uit wordt u verder geleid door het keuzemenu.

Als u patiënt bent van een van de aangesloten praktijken, of als u geen eigen tandarts heeft, dan wordt u doorgeschakeld met de dienstdoende triagist.
Een triagist fungeert als poortwachter voor spoedeisende hulp op de Tandartsenpost.  
Tijdens het telefoongesprek wordt u een aantal gegevens gevraagd, zoals naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.

De triagist bepaalt telefonisch aan de hand van een vragenlijst of u in aanmerking komt voor het maken van een afspraak. Afhankelijk van de aard van de klacht wordt u verzocht meteen naar de tandartsenpost te komen, of wordt er een afspraak met u gemaakt wanneer u naar de tandartsenpost kunt komen.