Klacht of compliment?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Als u desondanks vindt dat u niet zorgvuldig geholpen bent, kunt u een klacht indienen. Hieronder staat de procedure omschreven. We horen het uiteraard ook graag als u een compliment of een suggestie heeft. Gebruik hiervoor ons contactformulier.

Niet tevreden?
Mogelijk bent u als patiënt om bepaalde redenen niet tevreden over uw behandeling. U kunt dan de volgende stappen ondernemen.

Klacht kenbaar maken
Vraag om een verhelderend gesprek met de tandarts die u heeft behandeld. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Interne klachtprocedure
Indien het gesprek voor u niet tot de gewenste oplossing leidt kunt u een klacht bij Tandartsenpost Venlo indienen. Wij zijn in het bezit van klachtenformulieren, welke u kunt opvragen via tp3ds@kiesmondzorg.nl. U kunt het klachtenformulier thuis invullen en aan ons opsturen. Onze klachtcoördinator neemt dan uw klacht in behandeling, inventariseert het probleem en zal contact met u opnemen. Ook deze procedure is in principe gericht op een voor iedereen bevredigende oplossing. De klacht wordt formeel afgehandeld en zo nodig krijgt u het standpunt of een beslissing van onze organisatie op schrift.

Klachtencommissie
Wanneer ook onze interne klachtenprocedure voor u niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u uw klacht voorleggen aan een externe klachtencommissie. Deze commissie werkt geheel onafhankelijk volgens de procedure die in de Wet klachtrecht patiënten zorgsector (Wkcz) is vastgelegd. U kunt uw klacht (schriftelijk) voorleggen aan:
Klachtencommissie KNMT
Postbus 2000
3430 CA Nieuwegein
Via info@kiesmondzorg.nl kunt u ook bij Kies Mondzorg nadere informatie opvragen over deze procedure. 

Advies
U kunt buiten onze organisatie advies krijgen bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Tandheelkunde (KNMT) of contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoon 0900 20 25 012 (€ 0,90 per gesprek). Verder kan een Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) u helpen om uw problemen met uw tandarts op een bevredigende wijze op te lossen. Het bureau kan u bijvoorbeeld hulp bieden bij het opstellen van een brief of samen met u een gesprek voorbereiden. Eventueel gaat er iemand van het bureau mee naar een gesprek met de tandarts. Een Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg stelt zelf geen onderzoek in en doet geen uitspraak over de klacht.