Spoed

Wat wordt verstaan onder een spoedgeval?

  • Een ongeval waarbij één of meerdere tanden of kiezen betrokken zijn
  • Een ernstige nabloeding na het trekken van een tand of kies
  • Zeer hevige kiespijn die gepaard gaat met zwelling en koorts

Als u contact opneemt met Tandartsenpost Venlo wordt u doorverbonden met de triagist. De taak van de triagist is onderscheid maken tussen  spoedeisende klachten en niet spoedeisende klachten. De triage wordt gedaan d.m.v. het stellen van gerichte vragen.
In geval van twijfel pleegt de triagist overleg met de dienstdoende tandarts en wordt u teruggebeld.
Is er sprake van een spoedeisende klacht, dan wordt er met u een afspraak gemaakt voor behandeling op de Tandartsenpost.

Uitgeslagen tand

Bij een uitgeslagen tand is het belangrijk dat u zich binnen 1 uur na het ongeval onder behandeling stelt van de tandarts. Na deze periode is het meestal niet meer mogelijk om de tand terug te plaatsen. Wij adviseren u de tand onder de tong of in de wang, of in melk te bewaren. Niet afspoelen of schoonmaken. De tand moet zo snel mogelijk weer teruggeplaatst worden.

Nabloeding

Een nabloeding kan ontstaan na een chirurgische tandheelkundige behandeling zoals het trekken van een tand of kies of na het plaatsen van een implantaat.  Een klein beetje bloed vermengt zich met het speeksel waardoor het vaak erger lijkt dan het is. 
 
Wat kunt u zelf doen?

  • Bijt gedurende 30 minuten op een verbandgaasje of een schone katoenen zakdoek met een knoop erin
  • Ben voorzichtig met hard voedsel, hierdoor kunt u de wond weer beschadigen
  • Niet spoelen met water of spoelmiddel

Als de wond desondanks blijft bloeden, neemt u contact op.