Tarieven

De kosten voor een tandheelkundige spoedbehandeling zijn afhankelijk van de behandeling die moet worden uitgevoerd.
De hoogte van de nota kan variëren tussen de € 42,- en € 200,-  In sommige gevallen kan het bedrag hoger zijn.

De tandartstarieven 2017 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Er is door de NZa een nieuwe tariefbeschikking uitgegeven per 1 januari 2018:

Tandartstarieven per 1 januari 2018

Tandartstarieven per 1 maart 2017